Empresa

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió: Atès la gran demanda per part de públic, la nostra missió és oferir una joguina que a més de ser segura, didàctica, adient i adaptada a la personalitat de cada nen i nena, sigui en català.

Visió: ser el eCommerce de joguines referent per oferir tots els nostres productes en català, sense perdre de vista la seguretat i el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes.

Valors: Centrats en el consumidor final: seguretat, valors lúdics i desenvolupament cognitiu. Passió i vocació per la nostra feina. Respecte al medi ambient en cadascú dels processos interns de venda.